Fazy przetwarzania informacji w procesach pamięciowych

Klasyczny podział procesu pamięciowego dzielimy na trzy fazy:

  1. zapamiętanie
  2. przechowywanie
  3. odtwarzanie

Zapamiętanie (nabywanie) to proces w którym jednostka zapamiętuje czynniki, które na nią oddziaływają (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne), a także proces zapamiętania form swego zachowania. Faza zapamiętania może składać się z jednego aktu spostrzeżeniowego (np. róża ma kolce), albo jest wynikiem [...]

Czytaj całość