Przygotowania do tworzenia pomysłów

OłówekJak wyglądają etapy powstawania nowych pomysłów w procesie kreatywnego myślenia? Jest wiele kroków, które mogą być różne ze względu na to, z czyją koncepcją mamy do czynienia. I tak np. Graham Wallis wyróżnia cztery etapy:

1. Przygotowania. Na tym etapie definiujemy problem i [...]

Czytaj całość

Kreatywność - co na nią wpływa? Cz.2

bright idea

Bill Lucas wyróżnia siedem czynników ograniczających kreatywność. Są nimi: szkoła, szyderstwo, presja społeczna, status quo, standaryzacja, silosy, garnitury.

  1. Szkoła. Wskazując szkołę autor krytykuje zbytnie przywiązywanie wagi do ilorazu inteligencji oraz uważa, że kultywowanie stylu uczenia, w [...]

Czytaj całość

Kreatywność - co na nią wpływa? Cz.1

IdeaNa umiejętność kreatywnego myślenia ma wpływ wiele różnych czynników, które można zaliczyć do wewnętrznych i zewnętrznych. Poniżej są wymienione chyba najważniejsze z nich:

  1. 1. Stres. Zdarza się, że kiedy chcemy coś zrobić: zrealizować jakiś projekt, odrobić pracę domową na [...]

Czytaj całość

Kreatywność - Jak działa kreatywny umysł?

Jak działa kreatywny umysł?Mózg jest podzielony na dwie półkule, lewą i prawą. Myśląc, korzysta ze schematów i tworzy nowe. Lewa półkula jest odpo­wiedzialna przede wszystkim za mowę i liczby, jej główne zadanie to lo­giczne przetwarzanie informacji. Prawa odpowiada za rytm, [...]

Czytaj całość

Kreatywność - cechy ludzi kreatywnych

MyślicielWedług słownika w serwisie oświatowym WSiPnet kreatywność to twórcza postawa, dzięki której każdy może łatwiej rozwiązywać swoje problemy. Jest to naturalna cecha, dzięki której każdy może łatwiej rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Kreatywność przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych [...]

Czytaj całość